rhy.fi
Etusivu

Muhoksen riistanhoitoyhdistys (265) kuuluu Suomen Riistakeskuksen Oulun alueeseen.

Muhoksen riistanhoitoyhdistys on perustettu 1962 ja on toiminut jo yli 60 vuotta riistanhoitotyön eduksi.

Yhdistyksen jäsenenä on noin tuhat metsästyskortin omaavaa metsästäjää ja sen alueella toimii 14 metsästysseuraa.

Yhdistyksen toiminta-alue sijoittuu Muhoksen kunnan alueelle ja se on pinta-alaltaan noin 79 000 ha.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Yhdistys hallinnoi ja vastaa Muhoksen ampumaradasta ja radalla sijaitsevasta monitoimitalosta, jota vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön.  

 

 

Laskuri: 7123

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös